Översättningar - facktexter

Översättningar av facktexter

Vi utför översättningar av facktexter inom ekonomi, juridik, bank och finans, telekom, data/IT, teknik, patent, management samt medicin och kemi. Andra prioriterade områden är översättning av hemsidor, reklam och copy samt informationstexter.

Personliga dokument

Översättningar av personliga dokument, som betyg, ID-handlingar och intyg med eller utan bestyrkning av auktoriserad translator.

Översättningar 80 språk

Våra översättare ger er tillgång till översättningar i ett 80-tal språk. Vårt översättningsföretag arbetar med
praktiskt taget alla språk som efterfrågas - även de mest udda.

Våra ledord är kvalitet, leveranssäkerhet och sekretess

Vi har som ledstjärna att tillhandahålla kvalitativa översättningar i rätt tid,
i alla de språk ni efterfrågar. Alla uppdrag utföres under hög sekretess. Arbetar du
med handlingar som kräver speciellt hög sekretess kommer vi gemensamt överens
om vilken sekretessnivå uppdraget kräver.

Yrkeserfarna facköversättare - auktoriserade translatorer

Våra samarbetspartners är yrkeserfarna facköversättare och auktoriserade
translatorer med lång erfarenhet av översättningar inom sina fackområden. Sin yrkeskunskap har de förvärvat genom kvalitativt översättningsarbete under lång tid och de översätter till sitt modersmål. Deras kunskap står till ert förfogande.

Översättningar - fram till färdigt tryckoriginal

Vi kan och vill gärna ta rollen som huvudleverantör för större projekt. Det innebär att ni inte behöver anlita flera översättningsbyråer; vi tar ansvaret för alla översättningar och hela kedjan fram till färdigt tryckoriginal när så önskas. Vårt nätverk av samarbetspartners omfattar alla de funktioner som krävs för grafisk formgivning, sättning och tryck. Som exempel kan nämnas att vi utför sättningar till arabiska, japanska och kinesiska likaväl som vi tar fram original i andra språkriktningar.
 

 •Kontakta oss!

 

Din översättningspartner - alla dina språk