Översättningsbyrå - professionell översättning av dina facktexter!

Översättning av facktexter


Blomkvist & Partners Översättningar är en översättningsbyrå, som utför översättning, språkgranskning och korrekturläsning av facktexter mellan praktiskt taget alla språk.

Läs om "Översättningar - Vårt koncept"

Översättning i mer än 80 språk


Blomkvist & Partners Översättningar har rötter i branschen sedan ca 20 år tillbaka. Vår språkbredd är stor och vi utför översättning i alla språk som efterfrågas. Idag drygt 80 olika språk.

Läs om "Översättning - 80 språk"

Översättning - pris och leveranstid


Vi har hög prioritet på vår leveranspålitlighet. Med ett omfattande nätverk av översättare har vi stor möjlighet att leva upp till högt ställda krav. Från komplexa lösningar till snabba enstaka leveranser. Läs om, Pris och leveranstid - översättning"

Översättning åt kunder i olika branscher


Översättning åt tjänsteföretag, företag inom handel och industri med verksamhet i olika branscher samt stat, kommun och landsting. Spännvidden är stor! Läs om, "Kunder i olika branscher"